O nas

POSLANSTVO

DRUŠTVO ZA BALETNI PLES BALETNA PRAVLJICA MARIBOR je prostovoljno, samostojno in nestrankarsko združenje, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničuje svoje interese in želje na področju plesa, umetniških prireditev, festivalov in delavnic ter s tem prispeva k bogatenju umetniškega in kulturnega življenja v svojem širšem in ožjem okolju. V Društvu za baletni ples Baletna pravljica se povezujejo ustvarjalci na področju plesa in baleta v Sloveniji in tujini, z namenom uresničevanja svojih skupnih stanovskih interesov. Društvo je odprto za delovanje in povezovanje s sorodnimi neprofitnimi in prostovoljimi organizacijami.

Ustanovljeno je bilo leta 2018 z namenom plesnega izobraževanja otrok in kadrov, organizacijo delavnic in dogodkov, za organizacijo plesnih aktivnosti med počitnicami. Povezuje se na področju kulture ter organizira dogodke doma in v tujini.

Temeljna načela delovanja:

 • vsestranski razvoj področja kreativnega plesa otrok, mladine in odraslih,
 • prizadevanje za poučevanje baletnega plesa ter izvajanje šolskih produkcij, produkcij v dvoranah doma in v tujini,
 • ozaveščanje in ohranjanje kontinuitete tradicije kreativnega baletnega plesa pri nas,
 • prizadevanje članov društva za strokovno izpopolnjevanje baletnega plesa,
 • sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnjaki s področja delovanja društev,
 • sodelovanje z institucijami in organizacijami, ki se strokovno ukvarjajo s plesnimi in baletnimi prireditvami za otroke, mladino in odrasle skupine,
 • učenje plesa, koreografije, kostumografije in organizacije plesnih in baletnih delavnic,
 • širjenje znanj s področja urejanja, promoviranja in populariziranja družbene odgovornosti preko sredstev javnega obveščanja, strokovne literature, predavanja, posvetov, tečajev, seminarjev, delavnic, počitniških aktivnost in ekskurzij,
 • spodbujanje in nagrajevanje kakovostnega dela svojih članov,
 • pretok informacij o strokovnih vprašanjih doma in v tujini.

Dejavnosti društva so :

 • organizira kulturno umetniške prireditve, posamezne nastope in gostovanja s področjem kreativnega plesa in baletnega plesa otrok, mladine in odraslih,
 • sodeluje na plesnih revijah, plesnih festivalih doma in v tujini ter se izobražuje v ta namen, da plesno znanje podaja naprej,
 • izvajanje plesnih klasov in delavnic doma in v tujini
 • v skladu z veljavnimi predpisi sproža in podpira dejavnosti za vzpostavitev ustreznih ustanov za izobraževanje in druge institucionalne, prostorske in kadrovske infrastrukture za kreativni baletni ples,
 • sproža in podpira dejavnosti za razvoj teorije in kritike baletnega plesa,
 • skrbi za informiranje svojih članov in vzpostavljanje baze podatkov o domačem in mednarodnem plesnem dogajanju,
 • organizira predavanja, ekskurzije, seminarje in posvete za člane društva,
 • v skladu z veljavnimi predpisi po potrebi izdaja lastne publikacije,
 • izvaja založniško dejavnost s področja družbene odgovornosti (društveni letaki, brošure),
 • pomoč pri učenju baletnega plesa,
 • pomoč pri učenju plesa, koreografije in kostumografije,
 • organizira delavnice za učenje baletnega plesa otrok, mladine in odraslih,
 • povezovanje s sorodnimi društvi in organizacijami.

Organizira javne prireditve, kulturne dogodke s plesom baleta otrok in odraslih ter sodeluje z drugimi društvi, šolami.

Dobrovoljni prispevki se poravnajo na tekoči račun Društvo Baletna pravljica Maribor, Mladinska ulica 2, Maribor, TRR: SI56 6100 0002 0512 064