Skupine

BALETNI VRTEC 
za predšolske otroke od 3 do 5 let

Otroci skozi igro razgibajo svoje telo, se v svetu pravljic seznanijo s prvimi plesnimi koraki, plešejo ob moderni in klasični glasbi, plešejo s plesno palčko. Pri vadbi otroci:

– osvojijo boljšo koordinacijo in držo
– prebujajo v sebi interes in ljubezen do baleta in plesa, muzikalnosti in improvizacije
– razvijejo večjo samopodobo, samozavest ter vztrajnost in delovne navade
– bolje obvladajo svoje telo, so bolj gibčni, se znajo plesno izražati
– naučijo se pravilne koordinacije, pravilnega ritma, prevala naprej, mostu, stoje na rokah, kolesa

V začetku učne ure se segrejemo skozi igro pravljic in domišljije. Se plesno izražamo s pomočjo plesne palčke in drugih rekvizitov. Otroci se skozi igro naučijo baletne korake, poskoke, obrate, se plesno izražajo in se v plesnih oblekah pripravljajo za nastop.

MINI PRIPRAVNICE
za predšolske otroke od 5 do 6 let

Otroci skozi igro razgibajo svoje telo, se v svetu pravljic seznanijo z naučenimi plesnimi koraki, plešejo ob moderni in klasični glasbi, plešejo s plesno palčko. Pri vadbi otroci:

– osvojijo boljšo koordinacijo in držo
– prebujajo v sebi interes in ljubezen do baleta in plesa, muzikalnosti, improvizacije
– razvijejo večjo samopodobo, samozavest ter vztrajnost in delovne navade
– bolje obvladajo svoje telo, so bolj gibčni, se znajo plesno izražati
– bolje umsko nadzirajo svoje telo, naučijo se pravilnega ritma, prevala naprej, mostu, stoje na rokah, kolesa

V začetku učne ure se segrejemo skozi igro pravljic in domišljije. Se plesno izražamo s pomočjo plesne palčke in drugih rekvizitov. Otroci se skozi igro naučijo baletne korake, poskoke, obrate, se plesno izražajo in se v plesnih oblekah pripravljajo za nastop.

BALETNA PRIPRAVNICA I in II 
za šolske otroke od 7 do 12 let

Pripravnica je namenjena otrokom, ki so že osvojili prve plesne korake in bi si želeli učiti se nove baletne tehnike, nadgraditi svoje plesno znanje ter se plesno izražati z željo po boljšem in večjem znanju baletnega plesa oziroma si želijo vaditi še več. Program je obsežnejši in zahtevnejši, kar se izraža v zahtevnejših baletnih plesnih pripravah za nastop, večji disciplini, učenju baletnega izrazoslovja, raztezanju telesa, koordinaciji, boljši drži, večji gibčnosti in koncentraciji.

Program je zahtevnejši, kar se izraža skozi kompleksnejše delo ob drogu ter z izvajanjem vaj v prostoru. Praktične vaje se osredotočajo na razvoj ravnotežja, pravilno držo in prostorsko percepcijo. Z namenom razvijanja smisla za improvizacijo se izvajajo vaje, ki dajejo izvirne rešitve in dvigujejo motivacijo otrok. Na nastopih in prireditvah se jim podelijo že bolj samostojne vloge.

BALET Z URAMI GIMNASTIKE 
za otroke od 3 do 12 let

Otroci osvojijo celotno znanje, kot je navedeno pri programu baletnega vrtca ali baletne pripravnice ter dodatno:

– spoznavajo osnovne prvine razteznih vaj gimnastike
– naučijo se pravilnega izvajanja prevala naprej, nazaj ter raznožno, mostu, ženske in moške špage, stoje na rokah, kolesa
– naučijo se pravilnih gimnastičnih in ritmičnih poskokov
– izvajajo kombinacije vaj na gredi ter mali prožni ponjavi

VADBA ZA MLADINO IN ODRASLE
za začetne in nadaljevalne skupine

Program vadbe poteka po učnem načrtu in je prilagojen skupini. Na vadbenih urah vključujemo tehnike za ogrevanje in raztezanje telesa po vadbi TPJ (telovadba, pilates, joga), spodbujamo vadbe na drogu in sredini ter vadimo posamezne prilagojene koreografije.

– razvijejo boljšo držo, vitalnost in moč telesa
– osvojijo večjo razteznost, estetiko gibov in harmonijo telesa 
– pridobijo večjo koordinacijo in kondicijo 
– sproščajo čustva, se plesno izražajo
– učijo se novih baletnih korakov, skokov in piruet 
– spoznavajo nove baletne kombinacije in variacije 
– vsako leto pripravijo samostojno plesno predstavo