Delovna ekipa

Lea Sitar

Lea Sitar je v zgodnjih otroških letih svoje prvo znanje pridobila v ritmični gimnastiki, pozneje v športni gimnastiki. V osnovni šoli je pričela plesati v Konzervatoriju za balet in glasbo in kasneje svoj pot nadaljevala v Plesni izbi, zvrst jazz balet. V najstniških letih se je priključila plesni šoli Pingi in svoje znanje nadgradila pri sodobnem plesu. Pred ustanovitvijo šole Baletna pravljica je pedagoško znanje urila v Gimnastični zvezi Slovenija. Na Fakulteti za šport je pridobila vzgojna znanja pedagogike in didaktike dela z otroki ter pridobila naslov vaditeljice. V odrasli dobi je plesala na Baletni Akademiji Antona Bogova. Na Srednji umetniški gimnaziji je končala program profesionalnega usposabljanja Plesne umetnosti v predšolskem obdobju.

Je koordinatorka in organizatorka Društva Baletna pravljica. Skrbi za pretok in izmenjavo informacij v slovenskem in mednarodnem prostoru, organizira ter izvaja plesne, športne in ustvarjalne delavnice, prireditve ter izobraževanja. Spodbuja plesno ustvarjanje skupin in posameznikov s ciljem za razvoj plesne kreativnosti otrok in mladine ter njihovih mentorjev. Je idejni vodja plesne zvrsti Baletni ples v Baletni pravljici, s katerim širi nov način plesnega in kreativnega izražanja do dela z otroki in odraslimi.

Eva Grapulin

Baletna plesalka Eva Grapulin se je v svojih otroških letih izpopolnjevala na področju ritmične gimnastike, kjer je v skupinskem in državnem tekmovanju leta 2000 osvojila bronasto ter zlato medaljo. Kasneje je svojo izobraževalno pot nadaljevala na Konzervatoriju za glasbo in balet Maribor, kjer je dokončala nižjo in srednjo baletno šolo.

Je mentorica ter koordinatorka v Društvu Baletna pravljica