Delovna ekipa

Lea Sitar

Lea Sitar je v zgodnjih otroških letih svoje prvo znanje pridobila v ritmični gimnastiki, pozneje v športni gimnastiki. V osnovni šoli je pričela plesati v Konzervatoriju za balet in glasbo in kasneje svojo pot nadaljevala v Plesni izbi, zvrst jazz balet. V najstniških letih se je priključila plesni šoli Pingi in svoje znanje nadgradila pri sodobnem plesu. Pred ustanovitvijo šole Baletna pravljica je pedagoško znanje urila v Gimnastični zvezi Slovenija. Na Fakulteti za šport je pridobila vzgojna znanja pedagogike in didaktike dela z otroki ter pridobila naslov vaditeljice. V odrasli dobi je plesala na Baletni Akademiji Antona Bogova. Na Srednji umetniški gimnaziji je končala program profesionalnega usposabljanja Plesne umetnosti v predšolskem obdobju.

Je koordinatorka in organizatorka Društva Baletna pravljica. Skrbi za pretok in izmenjavo informacij v slovenskem in mednarodnem prostoru, organizira ter izvaja plesne, športne in ustvarjalne delavnice, prireditve ter izobraževanja. Spodbuja plesno ustvarjanje skupin in posameznikov s ciljem za razvoj plesne kreativnosti otrok in mladine ter njihovih mentorjev. Je idejni vodja plesne zvrsti Baletni ples v Baletni pravljici, s katerim širi nov način plesnega in kreativnega izražanja do dela z otroki in odraslimi.

Eva Grapulin

Baletna plesalka Eva Grapulin se je v svojih otroških letih izpopolnjevala na področju ritmične gimnastike, kjer je v skupinskem in državnem tekmovanju leta 2000 osvojila bronasto ter zlato medaljo. Kasneje je svojo izobraževalno pot nadaljevala na Konzervatoriju za glasbo in balet Maribor, kjer je dokončala nižjo in srednjo baletno šolo.

Je mentorica ter koordinatorka v Društvu Baletna pravljica

Ana Korošec

Je na konzervatoriju za balet in glasbo v Mariboru obiskovala nižjo glasbeno šolo, smer violina. V mladosti je vadila gimnastiko, kjer se je udeležila državnih tekmovanj ter plesala jazz balet v Plesni Izbi ter sodobni balet na Akademij Antona Bogova. V Društvu Baletna pravljica je trenirala sodobni balet ter se udeležila številnih nastop. Je strokovna sodelavka z velikim posluhom do vzgoje otrok.

Laura Volmajer

Se izobražuje na Pedagoški fakulteta UM; smer razredni pouk. Zaključila je Srednjo vzgojiteljsko šolo, gimnazijo in umetniško gimnazijo v Ljubljani; smer sodobni ples. Zaključila je nižjo ter višjo stopnjo glasbene šole – Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana; program Ples, predmet Balet. Njene izkušnje na področju plesa so Jazz balet, klasični balet in sodobni ples in balet.